Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

2017/10/23 „Aukso vainikas“ kviečia į Širvintas

Spalio 23-27 dienomis Širvintų kultūros centre (I.Šeiniaus g.4, Širvintos) vyko Vilniaus apskrities konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas 2017“.  Parodoje ir konkurse dalyvavo Klaido Navicko popieriaus karpiniai ir raižiniai bei Gitanos Navickienės margučiai

Laureatų pagerbimo šventė vyko spalio 27 dieną. Dalinamės Romos Kraujalienės, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus  ir Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrijų pirmininkės įspūdžiais:

"Š.m. spalio 27 dieną į Širvintų rajono kultūros centrą  sugūžėjo didelis pulkas tautodailininkų ir svečių pasigrožėti kolegų, Vilniaus regiono  tautodailininkų kūryba. Parodoje dalyvauja per 120 liaudies meistrų iš Širvintų, Švenčionių, Vilniaus ir kitų šalies rajonų,  Elektrėnų bei Vilniaus miestų. Paroda konkursinė. Parodos vertinimo komisija, vadovaujant pirmininkei Lietuvos nacionalinio kultūros centro tautodailės poskyrio vadovės dr. Teresei Jurkuvienei,  įvertino tautodailininkų kūrybą ir laureatų diplomais apdovanojo šiuos dalyvius:

UŽ VAIZDUOJAMOSIOS LIAUDIES DAILĖS KŪRINIUS
I vietą  - Antanas Česnulis, medžio skulptūra
II vietą - Danguolė Martinaitienė ir Anatolijus Sčiogolevas, tapyba
III vietą  - Robertas Strazdas ir Julijanas Gridziuška, tapyba, medžio drožyba

 

UŽ TAIKOMOSIOS LIAUDIES DAILĖS KŪRINIUS 
I vietą - Povilas Malinauskas, kalvystė
II vietą - Dalia Šmatavičienė, pintos juostos
III vietą - Laima Kytrienė, tradicinių raštų pirštinės


UŽ KRYŽDIRBYSTĘ
I vietą - Pranas Petronis
II vietą - Alvydas Rimšelis
III vietą - Kęstutis Norušis 
Pirmųjų vietų laureatams skirtos piniginės premijos. Premijų steigėja - Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrija.

LR Žemės ūkio ministerija, Specialiaisias prizais ,,Už tradicinės amatininkystės puoselėjimą ir dalyvavimą Vilniaus regiono konkursinėje liaudies meno parodoje “ penkis tradicinius amatininkus apdovanojo LR Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė dr. Jurgita Stakėnienė ir Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vedėja Regina Voverytė – Šimkienė. Prizai skirti Egidijui Latėnui, Bronei Surdokienei, Romai Gudaitienei, Romai ir Virgilijui Šlipaičiams, Vladui Kozlovskiui.
Išskirtinį dėmesį Vilniaus regiono tautodailininkams skyrė Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė. Kiekvienam parodos dalyviui merė asmeniškai padėkojo, įteikė Padėkos raštus ir dovanėles. Toks, vykdomosios valdžios dėmesys, vertas didžiulės pagarbos  ir dėkingumo. Dėkingumo verti ir Širvintų rajono kultūros centro darbuotojai, sukūrę nuostabią parodos ekspoziciją ir suorganizuotą puikią Laureatų pagerbimo šventę. 
AČIŪ tariame visiems parodos dalyviams ir savivaldybių atstovams, atlydėjusiems savo rajono, miesto tautodailininkus į šventę."